غریبگی محدوده‌ها

دقت کرده ام در محیط شبکه، در شبکه های اجتماعی . مردم از هنرمندشان چه می‌خواهند؟ دو سه تا خط بکشد، یک شالگردن و عکس سیاه سفید یا دست کم چهره‌ای عمیق و متفکر که به چشم بیاد. بعد هم که این ها را مهیا کرد، نیاز دارند یک سری حرف های مبتنی بر یک…

مای گیجی

مای گیجی مجموعه‌ ۱+۲۷ نامه است که در دوران آغازین جوانی نوشته ام. نامه هایی که هم زمان با تغییر نگرشم نسبت به جهان و زندگی رقم خورده و اکنون با گذشت حدود ۱۷ سال از نگارش آنها ، مصمم شدم که در  تعداد محدود و برای مخاطبی محدود منتشرشان کنم. این یک اثر ادبی…

Experiments in VR

Virtual Reality was not an art medium of choice to me until i got familiar with it in a 5 day workshop at the 3DDruckzentrum Ruhr, the FutureLab VR academy. It was a great pleasure to get announced to a bunch of platforms and softwares providing a handful of creative resources to expand the boundaries…

گرافیتی چیست ؟ کتاب

کتاب «گرافیتی چیست» ، حاصل تجربییات پانزده ساله، یا شاید بیشتر، من است در زمینه هنر تصویری زیرزمینی .  در این کتاب سعی کرده ام، مسایلی را مورد توجه نسل های جوانِ فارسی زبان قرار بدهم، تا  در کنار خیل عکس ها و فیلم ها و محصولات مرتبط با گرافیتی که در دسترسشان است، شاید…

اُولی دیگر چیزی نمی‌گوید

. کتاب خوانی تجربی – قسمتی از نامه هفتم از کتاب مای گیجی– اولی دیگر چیزی نمی‌گوید ضبط شده در شهر اسن آلمان ۱۲ مارس ۲۰۱۸ – . کتاب خوانی تجربی – قسمتی از نامه اول از کتاب مای گیجی– ساعت شش بعد از ظهر است ضبط شده در شهر اسن آلمان ۱۲ مارس ۲۰۱۸…

Finally Realising the victory

The Victory to the Bone design has primarily been used as my main sticker, traveling all around the world for years. The First version of this design illustrated in 2010 and the 3d model version was made in 2012 after my arrival in Germany . The refined version made in 2013 and used as personal…