غریبگی محدوده‌ها

دقت کرده ام در محیط شبکه، در شبکه های اجتماعی . مردم از هنرمندشان چه می‌خواهند؟ دو سه تا خط بکشد، یک شالگردن و عکس سیاه سفید یا دست کم چهره‌ای عمیق و متفکر که به چشم بیاد. بعد هم که این ها را مهیا کرد، نیاز دارند یک سری حرف های مبتنی بر یک…

مای گیجی

مای گیجی مجموعه‌ ۱+۲۷ نامه است که در دوران آغازین جوانی نوشته ام. نامه هایی که هم زمان با تغییر نگرشم نسبت به جهان و زندگی رقم خورده و اکنون با گذشت حدود ۱۷ سال از نگارش آنها ، مصمم شدم که در  تعداد محدود و برای مخاطبی محدود منتشرشان کنم. این یک اثر ادبی…

Experiments in VR

Virtual Reality was not an art medium of choice to me until i got familiar with it in a 5 day workshop at the 3DDruckzentrum Ruhr, the FutureLab VR academy. It was a great pleasure to get announced to a bunch of platforms and softwares providing a handful of creative resources to expand the boundaries…

گرافیتی چیست ؟ کتاب

کتاب «گرافیتی چیست» ، حاصل تجربییات پانزده ساله، یا شاید بیشتر، من است در زمینه هنر تصویری زیرزمینی .  در این کتاب سعی کرده ام، مسایلی را مورد توجه نسل های جوانِ فارسی زبان قرار بدهم، تا  در کنار خیل عکس ها و فیلم ها و محصولات مرتبط با گرافیتی که در دسترسشان است، شاید…

اُولی دیگر چیزی نمی‌گوید

. کتاب خوانی تجربی – قسمتی از نامه هفتم از کتاب مای گیجی– اولی دیگر چیزی نمی‌گوید ضبط شده در شهر اسن آلمان ۱۲ مارس ۲۰۱۸ – . کتاب خوانی تجربی – قسمتی از نامه اول از کتاب مای گیجی– ساعت شش بعد از ظهر است ضبط شده در شهر اسن آلمان ۱۲ مارس ۲۰۱۸…