گرافیتی چیست ؟ کتاب

کتاب «گرافیتی چیست» ، حاصل تجربییات پانزده ساله، یا شاید بیشتر، من است در زمینه هنر تصویری زیرزمینی .  در این کتاب سعی کرده ام، مسایلی را مورد توجه نسل های جوانِ فارسی زبان قرار بدهم، تا  در کنار خیل عکس ها و فیلم ها و محصولات مرتبط با گرافیتی که در دسترسشان است، شاید…

کی باید نوشت

چه زمان باید نوشت؟ مدت هاست که نمی دانم کی باید نوشت. خوب می دانم چه زمان باید نقاشی کنم ولی یادم رفته انگار چه زمان باید نوشت.با ارتباط زبانی بیگانه شده ام انگار  و همین وبلاگ را می خواهم بهانه ای کنم برای نوشتن و ارتباط زبانی. آخرین بار ها که دیگر ننوشتم و…